13 mrt, 2015

Author:

no comments

Eerlijke koffie is een keuze.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat in de schijnwerpers. Of het nu gaat om bedrijven, (lokale) overheden of instellingen, vele organisaties proberen duurzame ontwikkeling zo goed mogelijk te integreren. Het inkopen van koffie met het Max Havelaar Keurmerk is daar een uitstekend oorbeeld van. Dan draagt elk kopje koffie dat gedronken wordt bij aan duurzame ontwikkeling. Soms is de oplossing heel eenvoudig.

Onze koffiecultuur verandert langzaam maar zeker. De manier waarop we koffie drinken is nauwelijks meer te vergelijken met het ’Hollandse bakkie’ van vroeger. We hebben de keuze uit single origins, blends en exclusives. Wil je een cappuccino, espresso, latte macchiato of ‘gewoon’ een café latte? De koffie van nu kiezen we op basis van smaak en emotie, maar ook herkomst en duurzame productie spelen een steeds belangrijkere rol. Inmiddels laat bijna niemand zich nog zomaar een willekeurige kop koffie voorzetten. En terecht, er is keuze genoeg. De mooiste keuze van vandaag is die voor eerlijke koffie. Alle denkbare koffiesoorten, in elke gewenste kwaliteit, kunnen inmiddels onder eerlijke, Fairtrade-voorwaarden worden ingekocht. Ook jouw koffie. De internationale Fairtrade-voorwaarden zorgen voor eerlijke condities waaronder de koffie op de markt wordt verhandeld. Deze stellen vervolgens boerenorganisaties in ontwikkelingslanden in staat zelf het heft in handen te nemen.

Het Fairtrade-systeem richt zich op kleine boeren in ontwikkelingslanden. Zij zijn vaak de zwakste schakel in de handelsketen, met grote armoede als gevolg. Geen beter medicijn tegen armoede dan economische zelfstandigheid. De doelstelling van Stichting Max Havelaar is boerencoöperaties, onder goede handelsvoorwaarden, een directe toegang te bieden tot de consumentenmarkt. Hierdoor zijn kleine boeren en hun families in staat om zelf het heft in hand te nemen en te werken aan een betere toekomst.

MAX HAVELAAR

Het Max Havelaar Keurmerk op de verpakking is uw garantie dat het ook echt Fairtrade is. De keuze voor Fairtrade-koffie is de meest verantwoorde. De betere keuze voor iedereen die niet van concessies houdt. Max Havelaar is geen koffiemerk maar het Keurmerk voor Fairtrade (eerlijke handel). Max Havelaar verkoopt zelf geen koffie en heeft dat ook nooit gedaan. Inmiddels zijn er ruim 20 koffieproducenten in Nederland die koffie leveren met het Max Havelaar Keurmerk. Koffie die het Max Havelaar Keurmerk mag dragen en het predikaat eerlijk heeft. Koffie met het Max Havelaar Keurmerk is in elke gewenste smaak en kwaliteit leverbaar. Er is ook biologische Fairtrade koffie met het EKO én Max Havelaar Keurmerk.

Het Max Havelaar Keurmerk wordt inmiddels in 21 andere landen gevoerd, vaak onder de internationale naam ‘Fairtrade’. Naast koffie met Max Havelaar Keurmerk bestaat er een groot aantal productgroepen als thee, cacao, fruit, vruchtensappen, ijs, vanille, honing, wijn, suiker, bloemen en katoen. Deze producten zijn afkomstig van meer dan 600 boerenorganisaties en plantages in ontwikkelingslanden.

People

Het Fairtrade-systeem werkt uitsluitend samen met kleine boeren die zich democratisch hebben georganiseerd in boerencoöperaties. Door de handen in één te slaan, staan de boeren sterker en hebben een betere onderhandelingspositie. De boerencoöperatie zorgt voor het in de markt zetten van hun product. Samenwerken heeft daarnaast efficiencyvoordelen op het gebied van inkoop, kredietfaciliteiten, het verbeteren van teelttechnieken, trainingsmogelijkheden en het opzetten van sociale faciliteiten. Door samen te werken kunnen boeren armoede aanpakken en beter in hun eigen onderhoud voorzien. Fairtrade hanteert voor sociale criteria de standaarden van de ILO (International Labour Organization): fundamentele arbeidsrechten, vrijheid van vereniging, vrijheid van organiseren, collectieve onderhandelingen, afschaffing van gedwongen arbeid, gelijkheid van mogelijkheden en gelijke behandeling.

Planet

Fairtrade vraagt ook dat de boeren zorgvuldig omgaan met het milieu. Het systeem stelt strenge eisen aan de omgang met water, lucht, afval, bodemkwaliteit, biodiversiteit en gewasbeschermingsmiddelen. De Fairtrade milieucriteria helpen de boeren hun landbouwpraktijk steeds verder te verbeteren. Niet zelden leidt dat tot ook biologische certificering.

Profit

Investeren in een beter gezinsinkomen en in gemeenschapsontwikkeling kan alleen als het product dat de boer verkoopt voldoende oplevert. Daarom stelt Fairtrade – en dat is uniek – ook eisen aan de handelaren. Producten met het Max Havelaar Keurmerk zijn gegarandeerd ingekocht onder goede handelsvoorwaarden. Hoe meer consumenten producten met het keurmerk kopen, des te meer boeren profiteren. Het Max Havelaar Keurmerk voor Fairtrade is het enige Keurmerk dat de beroemde drie-eenheid voor duurzaamheid: People, Planet, Profit, volledig afdekt. Via een gegarandeerd eerlijke prijs creëert het Keurmerk ruimte voor zowel economische ontwikkeling als milieuverbetering en sociale vooruitgang van boerencoöperaties in ontwikkelingslanden. Dat maakt Fairtrade tot een uniek duurzaam ontwikkelingsmodel.